Rietumu invest

Rietumu bankas mājaslapas ietvaros tika izstrādāts nopietniem investoriem paredzēts kalkulators, kas ļauj diversificēt riskus.

Jaunais instruments dod iespēju sadalīt noguldījumu portfeli mērķos un prioritātēs. Papildus ērtībai tika ievietota interaktīvā diagramma, kā arī pamatinformācija par "Rietumu Asset Management" fondiem.

Investīciju lapas noformējums ir mūsu studijā iepriekš izstrādātās mājaslapas turpinājums.