PUMB 2014

Jūlijs 2015
2014. gada pārskats ir PUMB gada pārskaitu par bankas darba procesu un rezultātiem noslēdzošā triloģijas daļa.

Pārskats ir sadalīts 8 pamatdaļās. Sākumlapu noformēšanai mēs izmantojām bankas darbinieku fotogrāfijas, kuras tēlaini atspoguļo sadaļu tematiku.

Katra sadaļa ir viena liela mērķlapa ar daudzpusīgu informāciju.

Gada pārskats satur lielu daudzumu finanšu radītāju, grafiku un statistikas. Informācijas pasniegšanas piemēri:

Informācija ir attēlota tādā veidā, lai to būtu interesanti pētīt gan finanšu jomā strādājošiem cilvēkiem, gan neprofesionāļiem.

Katras lapas beigās ir nodrošināta automātiska pāreja uz nākamo sadaļu. Ar pilnu pārskata saturu var iepazīties, uzklikšķinot uz navigācijas pogu.

Mēs noformējām arī pārskata PDF versiju, cenšoties maksimāli saglabāt interneta versijas izkārtojumu un stilu.

2014. gada pārskats ir skaists punkts PUMB gada pārskatu triloģijā.