Decembris 2016
"Datu teleuzskaite" no Mobile park piedāvā tehnoloģisko iekārtu attālinātu diagnostiku un profilaktisko apkopi.

Mēs noformējām adaptīvu mērķlapu, kurā sīki un ar piemēriem ir pastāstīts par informācijas vākšanas un turpmākās apstrādes ar izvadi interneta interfeisā principiem.

Lietotājs var noskatīties prezentāciju, kurā ir sīki pastāstīts par ierīces darbības principu un turpmāko datu apstrādi.

Ielādējot lapu, lietotājam tiek parādīts viens no trim grafikiem. Visi grafiki tiek veidoti, balstoties uz reāliem datiem, un ir vizuāli identiski tiem, ko lietotājs redz interneta interfeisā.

Piktogrammu komplekts prezentācijai.

Trīs ierīču — Din, Box un OEM — apraksts un tehniskie parametri. Katra ierīce pilda noteiktus uzdevumus.

Lapa ir adaptīva un tiek pareizi parādīta visās mobilajās ierīcēs.