Septembris 2016
Advokātu birojs Most sniedz juridiskos pakalpojumus saistībā ar bankrotu, šķīrējtiesu un krimināllietām, korporatīvajiem strīdiem un uzņēmuma aizsardzību.

Mājaslapā nav izmantoti vispārpieņemtie jurisprudences tēlu paņēmieni. Akcentus veido tipogrāfiskie risinājumi.

Mājaslapa ir lakoniska gan no struktūras, gan informācijas viedokļa: komanda, tās pieredze un tas, kas to vieno.

Mājaslapa atbilst visām mūsdienu izstrādes prasībām un ir pilnīgi adaptīva.