BMGS

Augusts 2015
Kompānija BMGS ir uzņēmums ar 60 gadu pieredzi hidrotehniskās un civilās būvniecības jomā. Studijā mēs esam izstrādājuši jauno kompānijas BMGS mājaslapu, īpašu uzmanību pievēršot kompānijas vēsturei un realizētājiem projektiem.

Galvenajā lapā lietotāji var iepazīties ar vissvarīgākajiem kompānijas attīstības posmiem un darbības pamatvirzieniem.

Katram kompānijas vēstures posmam atbilst sava foto galerija ar īsu aprakstu.

Sadaļā par kompāniju ir savākta visa nepieciešama informācija – darbības apraksts, prioritātes virzieni, finanšu pamatrādītāji un kompānijas struktūra. Saturs ir izkārtots vienā lapā bez papildus sadalīšanas, kas atvieglo informācijas uztveršanu.

Katra virziena lapā detalizēti izklāstīti piedāvātie pakalpojumi, piemērojamās iekārtas un realizēto darbu piemēri.

Gan pabeigtos, gan realizēšanas stadijā esošos projektus var izpētīt, atverot projektu karti vai projektu sarakstu. Pastāv arī iespēja filtrēt projektus pēc interesējošiem kritērijiem. Katra projekta lapā var iepazīties ar darba procesu, fotoattēliem un video materiālu.